Nabory wniosków 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

Nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15 Informacje o naborze Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś […]


Harmonogram naborów wniosków RPO WP 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.   Numer i nazwa Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania  Planowany termin rozpoczęcia naborów  Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego w złotówkach Instytucja ogłaszająca konkurs  Dodatkowe […]


Nie zapominaj o bezpieczeństwie!

Bezpieczeństwo, Audyty prawne i techniczne Poniżej przedstawiany ofertę w postaci poszczególnych pakietów usług do wyboru indywidulanie w zależności od potrzeb. Oferujemy usługi związane z zorganizowaniem ochrony danych w Państwa placówce oraz dostosowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych do wymogów obowiązującego prawa  Umowy jednorazowe: Wykonanie analizy przetwarzanych w placówce danych osobowych (Audyt + dokumentacja + szkolenie) Audyt, […]